Sve je skuplje biti podstanar

Turistički najam stanova već je uobičajena praksa na području duž jadranske obale, a priliku za zaradu od dnevnog najma odnedavno vide i brojni iznajmljivači u unutrašnjosti.

najam-stanova-crozilla
Studenti i mlade obitelji nekada su bili najučestaliji unajmljivači stanova, posebno onih na zagrebačkom području, no pomama za kratkoročnim najmom polako mijenja sliku tržišta i stavlja ih u nezavidan položaj. Trend porasta potražnje za najmom na dnevnoj bazi, rezultirao je porastom cijena stanova za klasični, dugoročni najam – upravo zbog smanjenja ponude takvih na tržištu. Navedeno je pokazalo i istraživanje oglasnika Crozilla.com o cijenama najma stanova do 100 „kvadrata“ u gradovima kao što su Zagreb, Rijeka, Zadar, Split i Opatija. Najme, podaci pokazuju kako su prosječne tražene najamnine stanova u navedenim gradovima tijekom ožujka bile u prosjeku oko 11 posto više no u istom mjesecu lani, odnosno 1,5 posto više no mjesec ranije, a pritom su najviše porasle stanovima najmanjih površina – kakvi se, zapravo, najviše traže. Najamnine stanova veličine između 20 i 60 kvadratnih metara na godišnjoj razini bilježe porast vrijednosti od 14 posto.

Među gradovima uvrštenima u ovo istraživanje oglasnika Crozilla.com, najniže su prosječne cijene najma stanova do 100 „kvadrata“ zabilježene u Rijeci, u kojoj su iznosile 425 eura dok su u najviše bile u Zagrebu gdje su u prosjeku iznosile oko 640 eura, te u Splitu 610 eura. U Opatiji su prosječne cijene najma takvih stanova iznosile oko 600 eura, a u Zadru 100 eura manje.
Dok Opatija, Split i Zadar bilježe mjesečni porast cijena, Zagreb i Rijeka u ožujku bilježe pad njihovih vrijednosti.

Cijene najma od 150 do 3000 eura mjesečno

Oglašavane cijene najma stanova navedenih površina na oglasniku Crozilla.com kretale su se u rasponu od tek 150 eura, pa sve do iznosa većih i od 3000 eura mjesečno. Valja računati kako iznimno visoke cijene najma uglavnom imaju ekskluzivni stanovi novije gradnje, opremljeni dizajnerskim namještajem i potrebnim aparatima, a koji su, uz to, još i smješteni na dobrim lokacijama.
Prosječne tražene najamnine stanova površine 20-40 „kvadrata“ tijekom ožujka su, u usporedbi s veljačom, u prosjeku porasle za 1 posto. Raspon njihovih cijena protezao se od 150 do 850 eura, a među gradovima koji su uvršteni u ovo istraživanje prosječna je cijena iznosila oko 380 eura mjesečno.

Prema podacima oglasnika Crozilla.com, najamnine stanova površine između 40 i 60 kvadratnih metara u prosjeku su porasle za 2 posto na mjesečnoj razini. Prosječna oglašavana cijena njihovog najma u ožujku je iznosila 467 eura, a tražene cijene kretale su se od 200 pa sve do 1000 eura mjesečno.

Prosječne tražene cijene najma stanova veličine između 60 i 100 „kvadrata“ tijekom ožujka su na oglasniku Crozilla.com bile 8 posto više no u istom mjesecu lani.
Za najam stanova od 60 do 80 kvadratnih metara tijekom ožujka se u prosjeku tražilo 1 posto više no mjesec ranije. Najamnine takvih stanova kretale su se između 250 i 1500 eura, a njihova je prosječna cijena iznosila oko 610 eura.
Većim su stanovima, onima površine između 80 i 100 „kvadrata“, cijene tijekom ožujka bile 2 posto više no mjesec ranije, a podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako je među gradovima uvrštenima u ovo istraživanje, cijena u prosjeku iznosila oko 790 eura. Njihove su najamnine oglašavane već od 300 eura, ali su u isto vrijeme dosezale i čak 10 puta veće iznose.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>