Podaci portala Crozilla.com pokazuju da je prosječna vrijednost kvadrata kuća u kolovozu pala. Naime, do toga je došlo zbog velike ponude, a male potražnje  koja je uzrokovana padom kupovne moći građana, što je dotuklo već ionako oslabjelo