Krajem ljeta već tradicionalno započinje sezona najma stanova, a u najvećem ih broju unajmljuju studenti koji će u njima boraviti tijekom predstojeće akademske godine. U ovom dijelu godine najveću potražnju za najmom stanova bilježi Zagreb u kojem